CloseMenuEdit

◯◯漫画・アニメ

AST

[#<Element:0x0000556a32896df8
 @attr={},
 @block=true,
 @contents=
  ["00 総記",
  #<Element:0x0000556a31c78620
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 01 図書館、図書館情報学",
  #<Element:0x0000556a31f96028
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 図書館",
  #<Element:0x0000556a31293df8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  "  図書館戦争",
  #<Element:0x0000556a32e12098
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 02 図書、書誌学",
  #<Element:0x0000556a32d5cfe0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 03 百科事典、用語索引",
  #<Element:0x0000556a32c95c88
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 04 一般論文集、一般講演集、雑著",
  #<Element:0x0000556a32bc7298
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 05 逐次刊行物、一般年鑑",
  #<Element:0x0000556a32ac6d08
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 06 団体、博物館",
  #<Element:0x0000556a32a219c0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 07 ジャーナリズム、新聞",
  #<Element:0x0000556a3296ccc8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 08 叢書、全集、選集",
  #<Element:0x0000556a3289eee0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 09 貴重書、郷土資料、その他の特別コレクション",
  #<Element:0x0000556a31c89600
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  "10 哲学",
  #<Element:0x0000556a31fc3870
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 11 哲学各論",
  #<Element:0x0000556a315d98a0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 12 東洋思想",
  #<Element:0x0000556a32e2c858
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 13 西洋哲学",
  #<Element:0x0000556a32d78420
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 14 心理学",
  #<Element:0x0000556a32cb1d48
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 15 倫理学、道徳",
  #<Element:0x0000556a32be5b08
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 16 宗教",
  #<Element:0x0000556a32ad5240
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 聖☆おにいさん",
  #<Element:0x0000556a32a206b0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 17 神道",
  #<Element:0x0000556a3296c200
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 18 仏教",
  #<Element:0x0000556a3289e5d0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 19 キリスト教、ユダヤ教",
  #<Element:0x0000556a31c88278
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  "20 歴史、世界史、文化史",
  #<Element:0x0000556a31fda7c8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 21 日本史",
  #<Element:0x0000556a315e3030
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 22 アジア史、東洋史",
  #<Element:0x0000556a32e237a8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 23 ヨーロッパ史、西洋史",
  #<Element:0x0000556a32d6a5c8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 24 アフリカ史",
  #<Element:0x0000556a32cb0948
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 25 北アメリカ史",
  #<Element:0x0000556a32be40c8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 26 南アメリカ史",
  #<Element:0x0000556a32ad7180
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 27 オセアニア史、両極地方史",
  #<Element:0x0000556a32a2e1e8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 28 伝記",
  #<Element:0x0000556a32979e00
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 29 地理、地誌、紀行",
  #<Element:0x0000556a328b9010
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  "30 社会科学",
  #<Element:0x0000556a32124ca0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 31 政治",
  #<Element:0x0000556a31ff38e0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 32 法律",
  #<Element:0x0000556a3197ae28
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 33 経済",
  #<Element:0x0000556a32e45e20
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 34 財政",
  #<Element:0x0000556a32d89720
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 35 統計",
  #<Element:0x0000556a32cc2b98
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 36 社会",
  #<Element:0x0000556a32bf2150
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 37 教育",
  #<Element:0x0000556a32af06f8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 38 風俗習慣、民俗学、民族学",
  #<Element:0x0000556a32a3fab0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 39 国防、軍事",
  #<Element:0x0000556a32994778
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  "40 自然科学",
  #<Element:0x0000556a328d14d0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 41 数学",
  #<Element:0x0000556a32176a50
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 42 物理学",
  #<Element:0x0000556a32030790
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 量子学アニメ",
  #<Element:0x0000556a319fbc08
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  "  神様のパズル",
  #<Element:0x0000556a32e47b08
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 43 化学",
  #<Element:0x0000556a32d8b408
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 44 天文学、宇宙科学",
  #<Element:0x0000556a32cd0a18
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 45 地球科学、地学",
  #<Element:0x0000556a32c00548
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 46 生物科学、一般生物学",
  #<Element:0x0000556a32af1b48
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 47 植物学",
  #<Element:0x0000556a32a49218
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 48 動物学",
  #<Element:0x0000556a32995bc8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 49 医学、薬学",
  #<Element:0x0000556a328d35a0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  "50 技術、工学",
  #<Element:0x0000556a3216a098
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 51 建設工学、土木工学",
  #<Element:0x0000556a320323d8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 52 建築学",
  #<Element:0x0000556a31a12138
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 建築学部",
  #<Element:0x0000556a32e51388
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  "  すべてがFになる シリーズ",
  #<Element:0x0000556a32d956b0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 53 機械工学、原子力工学",
  #<Element:0x0000556a32cd24d0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 54 電気工学",
  #<Element:0x0000556a32c02a50
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 55 海洋工学、船舶工学、兵器、軍事工学",
  #<Element:0x0000556a32af2f98
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 56 金属工学、鉱山工学",
  #<Element:0x0000556a32a4a820
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 57 化学工業",
  #<Element:0x0000556a32997158
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 58 製造工業",
  #<Element:0x0000556a328dd410
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " ナッちゃん",
  #<Element:0x0000556a3218c6e8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 59 家政学、生活科学",
  #<Element:0x0000556a3203c040
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  "60 産業",
  #<Element:0x0000556a31a488a0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 61 農業",
  #<Element:0x0000556a32e51b80
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 農大",
  #<Element:0x0000556a32d95f20
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  "  もやしもん",
  #<Element:0x0000556a32cd2bd8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 農業高等学校",
  #<Element:0x0000556a32c03108
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  "  銀の匙",
  #<Element:0x0000556a32af3380
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 62 園芸、造園",
  #<Element:0x0000556a32a4aa78
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 63 蚕糸業",
  #<Element:0x0000556a32997270
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 64 畜産業、獣医学",
  #<Element:0x0000556a328dd1b8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 獣医学部",
  #<Element:0x0000556a3216bd30
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  "  動物のお医者さん",
  #<Element:0x0000556a320336e8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 65 林業、狩猟",
  #<Element:0x0000556a31a1eac8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 66 水産業",
  #<Element:0x0000556a32e51450
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 67 商業",
  #<Element:0x0000556a32d95160
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 68 運輸、交通、観光事業",
  #<Element:0x0000556a32cd20e8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 69 通信事業",
  #<Element:0x0000556a32c02050
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " なれる!SE",
  #<Element:0x0000556a32af2750
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  "70 芸術、美術",
  #<Element:0x0000556a32a49ba0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 71 彫刻、オブジェ",
  #<Element:0x0000556a329961b8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 芸大",
  #<Element:0x0000556a328d37a8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  "  ハチミツとクローバー",
  #<Element:0x0000556a321698f0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 72 絵画、書、書道",
  #<Element:0x0000556a320318e8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " アニメ",
  #<Element:0x0000556a319fde18
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  "  SHIROBAKO",
  #<Element:0x0000556a32e50118
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 73 版画、印章、篆刻、印譜",
  #<Element:0x0000556a32d8b4a8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 74 写真、印刷",
  #<Element:0x0000556a32cd0428
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 75 工芸",
  #<Element:0x0000556a32bf2c68
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 76 音楽、舞踊、バレエ",
  #<Element:0x0000556a32af0ef0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 77 演劇、映画、大衆芸能",
  #<Element:0x0000556a32a3fba0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 声優",
  #<Element:0x0000556a329942a0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  "  それが声優",
  #<Element:0x0000556a328c74d0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 78 スポーツ、体育",
  #<Element:0x0000556a3215e838
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 79 諸芸、娯楽",
  #<Element:0x0000556a3202a7a0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  "80 言語",
  #<Element:0x0000556a319c9190
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 81 日本語",
  #<Element:0x0000556a32e45e70
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 82 中国語、その他の東洋の諸言語",
  #<Element:0x0000556a32d88c30
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 83 英語",
  #<Element:0x0000556a32cc1838
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 84 ドイツ語、その他のゲルマン諸語",
  #<Element:0x0000556a32bf0698
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 85 フランス語、プロバンス語",
  #<Element:0x0000556a32ae6bf8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 86 スペイン語、ポルトガル語",
  #<Element:0x0000556a32a3d4e0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 87 イタリア語、その他のロマンス諸語",
  #<Element:0x0000556a32989918
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 88 ロシア語、その他のスラブ諸語",
  #<Element:0x0000556a328bbab8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 89 その他の諸言語",
  #<Element:0x0000556a321274a0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  "90 文学",
  #<Element:0x0000556a31ffcff8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 91 日本文学",
  #<Element:0x0000556a3197aec8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 92 中国文学、その他の東洋文学",
  #<Element:0x0000556a32e2d410
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 93 英米文学",
  #<Element:0x0000556a32d6bc20
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 94 ドイツ文学、その他のゲルマン文学",
  #<Element:0x0000556a32cb09c0
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 95 フランス文学、プロバンス文学",
  #<Element:0x0000556a32bd3408
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 96 スペイン文学、ポルトガル文学",
  #<Element:0x0000556a32ad5d80
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 97 イタリア文学、その他のロマンス文学",
  #<Element:0x0000556a32a23d38
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 98 ロシア・ソビエト文学、その他のスラブ文学",
  #<Element:0x0000556a3296f3d8
   @attr={},
   @block=false,
   @contents=[],
   @innerYATML="",
   @name="br">,
  " 99 その他の諸言語文学"],
 @innerYATML=
  "00 総記\n" +
  " 01 図書館、図書館情報学\n" +
  " 図書館\n" +
  "  図書館戦争\n" +
  " 02 図書、書誌学\n" +
  " 03 百科事典、用語索引\n" +
  " 04 一般論文集、一般講演集、雑著\n" +
  " 05 逐次刊行物、一般年鑑\n" +
  " 06 団体、博物館\n" +
  " 07 ジャーナリズム、新聞\n" +
  " 08 叢書、全集、選集\n" +
  " 09 貴重書、郷土資料、その他の特別コレクション\n" +
  "10 哲学\n" +
  " 11 哲学各論\n" +
  " 12 東洋思想\n" +
  " 13 西洋哲学\n" +
  " 14 心理学\n" +
  " 15 倫理学、道徳\n" +
  " 16 宗教\n" +
  " 聖☆おにいさん\n" +
  " 17 神道\n" +
  " 18 仏教\n" +
  " 19 キリスト教、ユダヤ教\n" +
  "20 歴史、世界史、文化史\n" +
  " 21 日本史\n" +
  " 22 アジア史、東洋史\n" +
  " 23 ヨーロッパ史、西洋史\n" +
  " 24 アフリカ史\n" +
  " 25 北アメリカ史\n" +
  " 26 南アメリカ史\n" +
  " 27 オセアニア史、両極地方史\n" +
  " 28 伝記\n" +
  " 29 地理、地誌、紀行\n" +
  "30 社会科学\n" +
  " 31 政治\n" +
  " 32 法律\n" +
  " 33 経済\n" +
  " 34 財政\n" +
  " 35 統計\n" +
  " 36 社会\n" +
  " 37 教育\n" +
  " 38 風俗習慣、民俗学、民族学\n" +
  " 39 国防、軍事\n" +
  "40 自然科学\n" +
  " 41 数学\n" +
  " 42 物理学\n" +
  " 量子学アニメ\n" +
  "  神様のパズル\n" +
  " 43 化学\n" +
  " 44 天文学、宇宙科学\n" +
  " 45 地球科学、地学\n" +
  " 46 生物科学、一般生物学\n" +
  " 47 植物学\n" +
  " 48 動物学\n" +
  " 49 医学、薬学\n" +
  "50 技術、工学\n" +
  " 51 建設工学、土木工学\n" +
  " 52 建築学\n" +
  " 建築学部\n" +
  "  すべてがFになる シリーズ\n" +
  " 53 機械工学、原子力工学\n" +
  " 54 電気工学\n" +
  " 55 海洋工学、船舶工学、兵器、軍事工学\n" +
  " 56 金属工学、鉱山工学\n" +
  " 57 化学工業\n" +
  " 58 製造工業\n" +
  " ナッちゃん\n" +
  " 59 家政学、生活科学\n" +
  "60 産業\n" +
  " 61 農業\n" +
  " 農大\n" +
  "  もやしもん\n" +
  " 農業高等学校\n" +
  "  銀の匙\n" +
  " 62 園芸、造園\n" +
  " 63 蚕糸業\n" +
  " 64 畜産業、獣医学\n" +
  " 獣医学部\n" +
  "  動物のお医者さん\n" +
  " 65 林業、狩猟\n" +
  " 66 水産業\n" +
  " 67 商業\n" +
  " 68 運輸、交通、観光事業\n" +
  " 69 通信事業\n" +
  " なれる!SE\n" +
  "70 芸術、美術\n" +
  " 71 彫刻、オブジェ\n" +
  " 芸大\n" +
  "  ハチミツとクローバー\n" +
  " 72 絵画、書、書道\n" +
  " アニメ\n" +
  "  SHIROBAKO\n" +
  " 73 版画、印章、篆刻、印譜\n" +
  " 74 写真、印刷\n" +
  " 75 工芸\n" +
  " 76 音楽、舞踊、バレエ\n" +
  " 77 演劇、映画、大衆芸能\n" +
  " 声優\n" +
  "  それが声優\n" +
  " 78 スポーツ、体育\n" +
  " 79 諸芸、娯楽\n" +
  "80 言語\n" +
  " 81 日本語\n" +
  " 82 中国語、その他の東洋の諸言語\n" +
  " 83 英語\n" +
  " 84 ドイツ語、その他のゲルマン諸語\n" +
  " 85 フランス語、プロバンス語\n" +
  " 86 スペイン語、ポルトガル語\n" +
  " 87 イタリア語、その他のロマンス諸語\n" +
  " 88 ロシア語、その他のスラブ諸語\n" +
  " 89 その他の諸言語\n" +
  "90 文学\n" +
  " 91 日本文学\n" +
  " 92 中国文学、その他の東洋文学\n" +
  " 93 英米文学\n" +
  " 94 ドイツ文学、その他のゲルマン文学\n" +
  " 95 フランス文学、プロバンス文学\n" +
  " 96 スペイン文学、ポルトガル文学\n" +
  " 97 イタリア文学、その他のロマンス文学\n" +
  " 98 ロシア・ソビエト文学、その他のスラブ文学\n" +
  " 99 その他の諸言語文学\n",
 @name="list">,
 "",
 #<Element:0x0000556a31ca2538
 @attr={},
 @block=false,
 @contents=[],
 @innerYATML="",
 @name="br">,
 "分類は",
 #<Element:0x0000556a31c88480
 @attr=
  {"page"=>
   "https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8D%81%E9%80%B2%E5%88%86%E9%A1%9E%E6%B3%95&oldid=55477600#.E7.B6.B1.E7.9B.AE.E8.A1.A8.EF.BC.88.E7.AC.AC2.E6.AC.A1.E5.8C.BA.E5.88.86.E8.A1.A8.EF.BC.89"},
 @block=false,
 @contents=["日本十進分類法"],
 @innerYATML="日本十進分類法",
 @name="link">,
 "より。"]

wabisabi

[["ul",
 {},
 ["li",
  {},
  "00 総記",
  ["ul",
  {},
  ["li",
   {},
   "01 図書館、図書館情報学",
   ["ul", {}, ["li", {}, "図書館", ["ul", {}, ["li", {}, "図書館戦争"]]]]],
  ["li", {}, "02 図書、書誌学"],
  ["li", {}, "03 百科事典、用語索引"],
  ["li", {}, "04 一般論文集、一般講演集、雑著"],
  ["li", {}, "05 逐次刊行物、一般年鑑"],
  ["li", {}, "06 団体、博物館"],
  ["li", {}, "07 ジャーナリズム、新聞"],
  ["li", {}, "08 叢書、全集、選集"],
  ["li", {}, "09 貴重書、郷土資料、その他の特別コレクション"]]],
 ["li",
  {},
  "10 哲学",
  ["ul",
  {},
  ["li", {}, "11 哲学各論"],
  ["li", {}, "12 東洋思想"],
  ["li", {}, "13 西洋哲学"],
  ["li", {}, "14 心理学"],
  ["li", {}, "15 倫理学、道徳"],
  ["li", {}, "16 宗教", ["ul", {}, ["li", {}, "聖☆おにいさん"]]],
  ["li", {}, "17 神道"],
  ["li", {}, "18 仏教"],
  ["li", {}, "19 キリスト教、ユダヤ教"]]],
 ["li",
  {},
  "20 歴史、世界史、文化史",
  ["ul",
  {},
  ["li", {}, "21 日本史"],
  ["li", {}, "22 アジア史、東洋史"],
  ["li", {}, "23 ヨーロッパ史、西洋史"],
  ["li", {}, "24 アフリカ史"],
  ["li", {}, "25 北アメリカ史"],
  ["li", {}, "26 南アメリカ史"],
  ["li", {}, "27 オセアニア史、両極地方史"],
  ["li", {}, "28 伝記"],
  ["li", {}, "29 地理、地誌、紀行"]]],
 ["li",
  {},
  "30 社会科学",
  ["ul",
  {},
  ["li", {}, "31 政治"],
  ["li", {}, "32 法律"],
  ["li", {}, "33 経済"],
  ["li", {}, "34 財政"],
  ["li", {}, "35 統計"],
  ["li", {}, "36 社会"],
  ["li", {}, "37 教育"],
  ["li", {}, "38 風俗習慣、民俗学、民族学"],
  ["li", {}, "39 国防、軍事"]]],
 ["li",
  {},
  "40 自然科学",
  ["ul",
  {},
  ["li", {}, "41 数学"],
  ["li",
   {},
   "42 物理学",
   ["ul", {}, ["li", {}, "量子学アニメ", ["ul", {}, ["li", {}, "神様のパズル"]]]]],
  ["li", {}, "43 化学"],
  ["li", {}, "44 天文学、宇宙科学"],
  ["li", {}, "45 地球科学、地学"],
  ["li", {}, "46 生物科学、一般生物学"],
  ["li", {}, "47 植物学"],
  ["li", {}, "48 動物学"],
  ["li", {}, "49 医学、薬学"]]],
 ["li",
  {},
  "50 技術、工学",
  ["ul",
  {},
  ["li", {}, "51 建設工学、土木工学"],
  ["li",
   {},
   "52 建築学",
   ["ul", {}, ["li", {}, "建築学部", ["ul", {}, ["li", {}, "すべてがFになる シリーズ"]]]]],
  ["li", {}, "53 機械工学、原子力工学"],
  ["li", {}, "54 電気工学"],
  ["li", {}, "55 海洋工学、船舶工学、兵器、軍事工学"],
  ["li", {}, "56 金属工学、鉱山工学"],
  ["li", {}, "57 化学工業"],
  ["li", {}, "58 製造工業", ["ul", {}, ["li", {}, "ナッちゃん"]]],
  ["li", {}, "59 家政学、生活科学"]]],
 ["li",
  {},
  "60 産業",
  ["ul",
  {},
  ["li",
   {},
   "61 農業",
   ["ul",
   {},
   ["li", {}, "農大", ["ul", {}, ["li", {}, "もやしもん"]]],
   ["li", {}, "農業高等学校", ["ul", {}, ["li", {}, "銀の匙"]]]]],
  ["li", {}, "62 園芸、造園"],
  ["li", {}, "63 蚕糸業"],
  ["li",
   {},
   "64 畜産業、獣医学",
   ["ul", {}, ["li", {}, "獣医学部", ["ul", {}, ["li", {}, "動物のお医者さん"]]]]],
  ["li", {}, "65 林業、狩猟"],
  ["li", {}, "66 水産業"],
  ["li", {}, "67 商業"],
  ["li", {}, "68 運輸、交通、観光事業"],
  ["li", {}, "69 通信事業", ["ul", {}, ["li", {}, "なれる!SE"]]]]],
 ["li",
  {},
  "70 芸術、美術",
  ["ul",
  {},
  ["li",
   {},
   "71 彫刻、オブジェ",
   ["ul", {}, ["li", {}, "芸大", ["ul", {}, ["li", {}, "ハチミツとクローバー"]]]]],
  ["li",
   {},
   "72 絵画、書、書道",
   ["ul", {}, ["li", {}, "アニメ", ["ul", {}, ["li", {}, "SHIROBAKO"]]]]],
  ["li", {}, "73 版画、印章、篆刻、印譜"],
  ["li", {}, "74 写真、印刷"],
  ["li", {}, "75 工芸"],
  ["li", {}, "76 音楽、舞踊、バレエ"],
  ["li",
   {},
   "77 演劇、映画、大衆芸能",
   ["ul", {}, ["li", {}, "声優", ["ul", {}, ["li", {}, "それが声優"]]]]],
  ["li", {}, "78 スポーツ、体育"],
  ["li", {}, "79 諸芸、娯楽"]]],
 ["li",
  {},
  "80 言語",
  ["ul",
  {},
  ["li", {}, "81 日本語"],
  ["li", {}, "82 中国語、その他の東洋の諸言語"],
  ["li", {}, "83 英語"],
  ["li", {}, "84 ドイツ語、その他のゲルマン諸語"],
  ["li", {}, "85 フランス語、プロバンス語"],
  ["li", {}, "86 スペイン語、ポルトガル語"],
  ["li", {}, "87 イタリア語、その他のロマンス諸語"],
  ["li", {}, "88 ロシア語、その他のスラブ諸語"],
  ["li", {}, "89 その他の諸言語"]]],
 ["li",
  {},
  "90 文学",
  ["ul",
  {},
  ["li", {}, "91 日本文学"],
  ["li", {}, "92 中国文学、その他の東洋文学"],
  ["li", {}, "93 英米文学"],
  ["li", {}, "94 ドイツ文学、その他のゲルマン文学"],
  ["li", {}, "95 フランス文学、プロバンス文学"],
  ["li", {}, "96 スペイン文学、ポルトガル文学"],
  ["li", {}, "97 イタリア文学、その他のロマンス文学"],
  ["li", {}, "98 ロシア・ソビエト文学、その他のスラブ文学"],
  ["li", {}, "99 その他の諸言語文学"]]]],
 "",
 ["br", {}],
 "分類は",
 ["a",
 {"href"=>
  "https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8D%81%E9%80%B2%E5%88%86%E9%A1%9E%E6%B3%95&oldid=55477600#.E7.B6.B1.E7.9B.AE.E8.A1.A8.EF.BC.88.E7.AC.AC2.E6.AC.A1.E5.8C.BA.E5.88.86.E8.A1.A8.EF.BC.89",
  "rel"=>"nofollow",
  "class"=>"outlink"},
 "日本十進分類法"],
 "より。"]